A+ R A-

A Baranta kutatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


A Baranta mozgásanyaga az alábbi kutatási területekről került összegyűjtésre:


    -         A mai /a közelmúlt/ magyar  hagyományokban fellelhető harci mozgások (ma is űzött pusztakezes-

              és fegyveres (eszközös) pásztorhagyományok).
    -         A történeti források harci kiképzéssel foglalkozó leírásai.
    -         A történeti források harci közösségek jogaival, felépítésével, tevékenységével foglalkozó leírásai.
    -         A hasonló életmódkultúrával, Magyarországon letelepedett néprészekkel rendelkező nomád-, félnomád népek

              testkultúrájának ma is élő hagyományai (kunok, jászok, besenyők, kálizok  stb.).
    -         Régi szabályleírások.
    -         Fegyveres táncaink mozgásanyaga.
    -         Eszközös táncaink mozgásanyaga.
    -         A magyar táncok lépés és ritmusvizsgálata.
    -         Egyéb magyar táncok egyensúly- és végtaghelyzet vizsgálata.
    -         Régi vívókönyvek magyar vonatkozású elemzései.
    -         Régi magyar vívóiskolák képanyaga.
    -         A korai kutatások régi katonai szabályzatokba beépített elemei.
    -         A néphagyományok, a néprajz rejtett elemeinek kutatása (népi legendák, mesék, szólások, elbeszélések,

              mondák, a paraszti eszközhasználat emlékei, népi versengések).
    -         Ősi jellegű gyermekjátékaink kutatása.
    -         A gyakorlati régészet eredményei, következtetései.
    -         A korabeli-, rekonstruált fegyverek, harci segédeszközök, kiegészítők alkalmazásának gyakorlati tapasztalatai.
    -         A magyar katonai közelharc küzdelemközpontú megfogalmazásainak a korabeli fegyverekre és védőeszközökre kivetített elvei.
    -         A képzőművészet harci mozgásokat megelevenítő alkotásainak elemzése (freskók, ötvösmunkák, szőttesek, karcolatok).
    -         A jellegzetes nemzeti pszichikum, életmód és hagyományos nevelés kutatásának eredményei.
    -         A magyar néprajz egyéb kapcsolható kutatási területei /eszközkészítés, állatgondozás stb./
    -         A felkészítésének, kezelésének és harci alkalmazásainak rekonstruált elvei.
    -         A küzdelemközpontú versenyek tapasztalatai.