A+ R A-

Kilencven százalékban külföldi kézben a magyar víz

Magyarország vízkészlete

A víz - amely valójában megalapozta az életet - meghatározza a mindennapokat, természetesnek vesszük, hogy a jóminőségű ivóvíz a kellő mennyiségben mindig a rendelkezésünkre áll. Ez azonban nincs így, ma a Világban közel 1, 2milliárd ember nem jut tiszta ivóvízhez és a pazarlás, a vizek szennyezése beláthatatlan következményekkel járhat. A jövő azon is múlik, hogy miképp gazdálkodunk a Földön meglévő vízkészleteinkkel, hogyan óvjuk és hasznosítjuk vizeinket.
 
 

A víz világnapját minden évben március 22-én ünnepeljük, erről az ENSZ 47. közgyűlése 1992-ben döntöttDublinban. A cél az volt, hogy felhívják a világ figyelmét arra, hogy bolygónk édesvízkészlete nem kifogyhatatlan forrás.Tisztaságának megőrzése érdekében jóval nagyobb figyelmet kell szentelnünk a környezetünk védelmére is - adta hírül aHeves Megyei Hírlap.Az idén a világnap jelmondata: Tiszta vizet az egészséges világért! Az Európai Unió (EU) az édesvízkészletek megóvása érdekében 2000-ben alkotta meg a Vízkeret-irányelvet, azaz az EU vízalkotmányát. Ennek a szabályozásnak a célja, hogy 2015-re a felszíni és felszín alatti víztestek jó állapotba kerüljenek. Ez nem csupán a tisztaságot jelenti, hanem az élőhelyek minél zavartalanabb állapotát, s a megfelelő vízmennyiséget is. Magyarország fajlagos felszíni vízkészlete évente fejenként 11 ezer köbméter, amely az egyik legmagasabb érték Európában. A problémát az jelenti, hogy az összes vízhozam több mint 90 százalékát 24, külföldről érkező nagy és közepes vízfolyás adja. Az ország vízellátásában döntő szerepük van a felszín alatti vizeknek, ezért mindannyiunknak vigyáznunk kell rájuk - mondta dr. Bánhidy Péter a Heves Megyei Vízmű Zrt. Vezérigazgatója, az Országos Vízgazdálkodási Tanács tagja.
A vizek, különösen az édesvizek léte, használata életünk egyik legfontosabb tényezője. Miután a víz nem korlátlanul áll rendelkezésünkre, ezért ez a használat költségekkel is jár. A folyók, patakok, tavak vize, valamint a felszín alatti víz nemcsak természeti, hanem társadalmi, gazdasági értékeket is hordoz, jövedelemszerzési és ráfordítási lehetőségeket kínál.
Ez az erőforrás véges, ezért ahhoz, hogy a jövőben is mindenkinek jusson tiszta ivóvíz, és a folyók, tavak tájaink, életünk meghatározó elemei maradhassanak, erőfeszítéseket kell tennünk a felszíni és a felszín alatti vizek megóvásáért, állapotuk javításáért.

Forrás : Heti válasz

Forrás : Echo TV