A+ R A-

Könyvajánló: Tóth Béla : A magyar anekdotakincs

AnekdótaKönyvajánló: Tóth Béla : A magyar anekdotakincs
"Anekdota-kedvelő nemzet vagyunk mi magyarok. Ős-napkeleti erkölcseink ép maradványa ez a tulajdonság, a malom alatt és a márványíves teremben egyaránt... Csodálatosan nagy a magyar nép históriai érzéke amaz apró elbeszélések révén, amelyeket a köztudat a hazai történet fényes alakjairól ismer."

 

 

"Anekdota-kedvelő nemzet vagyunk mi magyarok. Ős-napkeleti erkölcseink ép maradványa ez a tulajdonság, a malom alatt és a márványíves teremben egyaránt... Csodálatosan nagy a magyar nép históriai érzéke amaz apró elbeszélések révén, amelyeket a köztudat a hazai történet fényes alakjairól ismer."
 
A magyar anekdotakincs, Tóth Béla legnépszerűbb műve eredetileg hat kötetben jelent meg 1898 és 1903 között. A mostani válogatás - Szalay Károly munkája - arra törekedett, hogy a hat kötet javát adja, érzékeltetvén az anekdotákat gyűjtő és rendszerező Tóth Béla egyéniségét; "egy népét, hazáját, múltját, történelmét szerető, morális lény magatartása tükröződik abban a tengernyi anekdotában, amit a magyar anekdota óceánjából kimeregetett" - írja Szalay. A hatalmas gyűjtemény rendezőelve kronológiai. Így olvashatjuk egymás mellett Árpád és Géza fejedelemről szóló történetkéket, a II. András királyunk korából származó Makó Jeruzsálemtől szólás anekdotikus eredetét, Hunyadi Jánosról, Mátyás királyról szóló számos anekdotát, Kinizsi cseleit, majd történeti korszakokon keresztül átvezeti olvasóit a századvég anekdotakincsébe. Miután Tóth Béla gyűjtéseit az olvasókkal együtt végezte, így állandóan bővült, gazdagodott gyűjteménye, s ennek folytán az időrend is fölbomlott, a 19. század végének anyagába betüremkedik újra Árpád és Mátyás korának anekdotavilága. Ez a gazdag és pompás anyag a mesék birodalmába éppúgy elkalauzol, mint a különböző korok gondolatvilágába. Eltűnődhetünk azon, melyik korszak embere min tudott mosolyogni, mit tartott fontosnak. Az anekdota mint műfaj is kellemes olvasmány, de művelődéstörténeti értéke sem csekély. Ezért elsősorban - a könnyű, de elgondolkodtató olvasmányra vágyóknak, a magyar történelem iránt érdeklődőknek ajánlható a kötet.
 
Hangoskönyv verzió:
http://mek.oszk.hu/02600/02671/#
 
Hasonlóan értékes: Békés István: Legújabb magyar anekdotakincs